بیاننامه ١٢ سازمان حقوق بشری در حمایت از اعتصابات اخیر در کردستان ایران!

از روز یکشنبه بیست و ششم فروردین‌ماه ١٣٩٧، بازاریان و اصناف شهرهای بانه و جوانرو در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی، که تنها منبع درآمد و امرار معاش مردم این مناطق را به تعطیلی کشانده است، دست به اعتصاب و بستن معازه و محل کارشان زدند.
این حرکت اعتراضی با توجه به زمینه های قبلی و همسانی شرایط اقتصادی و معیشتی، به زودی گسترده‌تر شد و شهرهای مریوان، سقز، پیرانشهر، مهاباد، ماکو و بازرگان به این اعتصاب پیوستند. سیاست تبعیض آمیز و نابرابری آشکار در تقسیم بودجه و درآمدها، ناکارآمدی مسئولان، دیدگاه امنیتی و میلیتاریزه کردن مناطق بومی ملیتهای غیرفارس، و بی توجهی به خواستهای اساسی این ملل که همانا پایان دادن به تبعیض و نابرابری ها است، همواره عامل عدم توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق بوده و می باشد.
بی شک حکومت هر کشوری مسئول بهبود و تامین وضعیت معیشتی شهروندان آن کشور بوده و باید همه موانع موجود در راه رشد اقتصادی را از میان بر دارد. اما متاسفانه حکومت اسلامی ایران از زمان بر سر کار آمدنش تا به امروز، همچنان سیاستهای تبعیض آمیز خود را ادامه می دهد، و گامی در جهت تغییر این وضعیت بر نداشته است. بی شک کوردها و کردستان ایران، قربانی تبعیضی هستند که بر آنها روا داشته می شود. این مناطق از سرمایه گزاریهای کلان و طرحهای عمده اقتصادی محروم شده اند و نیروی انسانی آن ناچارند در جستجوی کار به دیگر مناطق ایران مهاجرت کنند یا در نوار مرزی با توسل به کار کولبری و حمل و نقل کالا امرار معاش نمایند. ادامه وضعیت موجود، نتایج وخیمی در بر داشته و شرایط بسیار مشقت باری را بر زندگی اهالی این مناطق در کردستان ایران تحمیل کرده است.
لذا ما سازمانهای امضا کننده این بیاننامه، ضمن حمایت از اعتصاب و حرکتهای مدنی مردم کورد و دیگر مللیتهای ساکن در ایران، از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که؛ به سیاستهای تبعیضگرایانه خود در مورد گروههای ملی و قومی ایران پایان دهد و امکانات لازم را جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق محیا سازد و سریعا در جهت پایان تمرکز گرایی و به رسمیت شناختن خودگردانی این مناطق اقدام نماید.
ما همچنین خواهان پایان دادن به سرکوب حرکتهای اعتراضی شهروندان کورد و آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان اعتراضات اخیر می باشیم.
١ اردیبهشت ١٣٩٧/ ٢١ اوریل ٢٠١٨

١- سازمان حقوق بشر أهواز
٢- گروہ حقوق بشر بلوچستان,
٣- کمپین فعالین بلوچ،
٤- مرکز حقوق بشر زاگرس،
٥- جمعیت حقوق بشر کوردستان،
٦- سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات،
٧- سازمان مردمی کرمانج خراسان،
٨- سازمان حقوق بشر “هه نگاو”،
٩- انجمن پروژه دمکراتیک کوردستان ایران،
١٠- ديدبان حقوق بشر أحواز Ahwazi Observatory for Human Rights،
١١- همپیمانی کورد-سوئیس،
١٢- سازمان کردوسید – چاک