بیانیه انجمن های حقوق بشری درباره وقایع اهواز!

از روز هشتم فروردین۱۳۹۷ اقشار مختلف مردم اهواز برای اعتراض به نفی واقعیت وجودی عرب ها در برنامه کلاه قرمزی تلویزیون جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند و ضمن محکوم کردن سیاستهای تبعیض آمیز صدا وسیمای جمهوری اسلامی خواهان عذر خواهی مسئولین دولت از ملت عرب بخاطر این توهین آشکار شدند. اما متاسفانە بجای عذرخواهی، نیروهای ضد شورش با گلوله و گاز اشک آور به تظاهرات مدنی مردم اهواز حمله کردند و تعداد زیادی را زخمی و دستگیر نمودند.
حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مغایر با منشور حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. رشد آگاهی و هویت یابی ملل غیر فارس دیگر اجازه نمی دهد که جمهوری اسلامی بیش از این به ستم و تبعیض ادامه دهد. بە همین جهت بدنبال رفتار خشونت آمیز حکومت، تمام شهر های خوزستان شاهد اعتراضات و تظاهرات علیه سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه شدند .تظاهر کنندگان علاوه بر محکوم کردن تلویزیون جمهوری اسلامی، به خشکاندن رود کارون و تخریب محیط زیست خوزستان و نیز عدم پرداخت حقوق کارگران صنایع فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه معترض شدند و میخواستند که به تبعیض های آشکار اتنیکی و نگاه نژادپرستانه نسبت به عرب های خوزستان پایان داده شود. تظاهر کنندگان به ستم ملی و محروم کردن کودکان عرب از آموزش به زبان مادری و نیز به عدم ایجاد اشتغال در استان و بیکاری جوانان اعتراض می کردند و خواهان آن بودند که به سیاست عرب ستیزی پایان داده شود.
حذف سمبل عرب روی نقشه جغرافیای ایران قطره ای بود که کاسه صبر ملت عرب اهوازی را لبریز کرد .خوزستان انبار نفت و دارای خاک حاصلخیز است اما ملت عرب روی دریای نفت در فقر و محرومیت زندگی می کند و حقوق ملی ، فرهنگی ، زبانی وانسانی آنان نفی می شود.
با گذشت یازده روز از آغاز اعتراضات ، گزارشها حکایت از ادامه تظاهرات در محلات مختلف اهواز و شهرهای دیگر خوزستان دارد. طبق اظهارات فعالان حقوق بشر عرب اهوازی تاکنون ۱۷۲ نفر زن و مرد دستگیر و زندانی شده اند و تعدای از بازداشت شدگان نیز کمتر از ۲۰ سال دارند. همچنین خبر هایی از کشته شدن دو نفر از دستگیر شدگان در زیر شکنجه وجود دارد. آتش زدن قهوه خانه ای که محل تجمع فعالان فرهنگی اهوازی بوده و شانزده نفر در آنجا جان خود را از دست داده اند به عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت داده می شود .
ما فعالان حقوق بشر ملل غیر فارس از اعتراضات بر حق و مسالمت آمیز ملت عرب اهوازی حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان و معرفی و محاکمه عوامل سرکوب مردم هستیم . جمهوری اسلامی باید حقوق ملی همه ملل غیر فارس در ایران را برسمیت بشناسد. از سیاستهای نژاد پرستانه دست بردارد و به تبعیض های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایان دهد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
– انجمن حقوق بشر آزربایجان “ارک”
– مرکز حقوق بشر زاگرس
– مرکز حقوق بشر اهواز
– مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا
– سازمان حقوق بشر کردستان-روژهلات
– کمیته حقوق بشر قشقائی مستقر در سوئیس
– گروه حقوق بشر بلوچستان BHRG