بیانیه سازمانهای حقوق بشری در حمایت از اعتراضات مدنی خلق عرب در ایران!

بیش از ده روز از اعتراضات مدنی و برحق خلق عرب در منطقه الاحواز ایران می گذرد. اعتراضاتی که نشانه هوشیاری و بیداری مردم این خطه در برابر سیاسیتهای تبعیض آمیز و مغایر با موازین انسانی و حقوق بشری حکومت اسلامی ایران و دستگاههای اداری وابسته به آن می باشد.
این اعتراضات پس از بی احترامی و تحقیر این خلق که اینبار از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، آغاز شده و در طول چند روز گذشته ادامه داشته اند.
بر اساس میثاقهای بین المللی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت و حکومت ایران موظف به حفظ حیثیت شهروندان و گروهای اقلیتی این کشور بدون اعمال تبعیض می باشد. همچنین شهروندان این کشور از حق آزادی اجتماعات برخوردارند. اما متاسفانه همچون موارد گذشته این اعتراضات مدنی نیز با سرکوب، بازداشت و شکنجه همراه بوده اند. حتی گمان می رود که در اقدامی خطرناک یکی از کافه های مشهور شهر اهواز که اکثرا محل تجمع روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان این شهر می باشد توسط عوامل حکومتی و جهت ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و به خصوص در میان معترضین، عمدا به آتش کشیده شده باشد که در نتیجه آن ١٦ نفر جان خود را از دست دادند.
بنا بر گزارشهای رسیده، در داخل شهرهای الاحواز نيز در خيابانهاى اصلى و چهارراهها و حتى داخل بازارها، تعداد زيادى از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگيرى از ادامه تجمعات و تظاهرات مسالمت جویانه شهروندان، اقدام به رژه نموده اند. انتشار دهها كليپ در فضاى مجازى از رژه اين نيروها در شهر آبادان(عبادان) و اهواز و حميديه و ديگر شهرها گواه اين حقيقت است.
تاکنون دستکم ١٧٢ تن از شهروندان عرب که در بین آنها زنان و دختران و حتی نوجوانان نیز دیده می شوند دستگیر شده اند که با توجه به موارد قبلی و قتلهای زیر شکنجه در بازداشتگاههای دستگاههای امنیتی رژیم، جان آنها به طور حتم در معرض خطر می باشد. بنابر گزارشهایی که از همکاران حقوق بشر احوازی دریافت نموده ایم، حتی دو تن از دستگیرشدگان نیز در زیر شکنجه جان باخته اند که انتظار می رود بر شمار این قربانیان افزوده شود.
سیاست تبعیض، تحقیر و نفی گروههای ملی، اقلیتهای قومی و مذهبی، به منظور سلب هویت از آنها، از زمان بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک انجام شده و در سالهای اخیر با شدت بیشتری اعمال می شود . توهین به نمادهای مقدس آئین کوردی یارسان، توهین و تحقیر به لباس و پوشش ملی کوردها، تحقیر زبان و لهجه ترکهای آذری و عرب و بلوچ و کلیه اقلیتهای غیر فارس، همواره بخشی از این سیاست تبعیض بوده اند.
ما، سازمانهای حقوق بشر کوردستان و امضاءکنندگان این بیانیه، ضمن محکوم نمودن سیاستهای تبعیض آمیز و دگرستیز جمهوری اسلامی ایران و حکومتهای پی در پی مرکزگرای ایرانی، حمایت خود را از ملت غیور و آزاداندیش الاحواز اعلام میداریم و خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط دستگیرشدگان اعتراضات کنونی می باشیم.
ما همچنین در پیش گرفتن سیاست سکوت دربرابر اجحاف، تبعیض و سرکوب در بین ملیتهای غیرفارس داخل ایران از سوی سازمانهای حقوق بشر ایرانی، گروهها و احزاب ایرانی و همچنین رسانه های فارس زبان خارج از ایران را نیز محکوم می کنیم.
۱۷/۱/۱۳۹۷
– مرکز حقوق بشر زاگروس
– سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات (مروفایتی)
– انجمن پروژه دمکراتیک کوردستان ایران
– ائتلاف کورد – سوئیس