بیانیه مشترک؛ رامین حسین پناهی را اعدام نکنید!

به گفته اعضای خانواده رامین حسین پناهی، دیروز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، این زندانی سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان سنندج منتقل شده است. این حکم پیشتر در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج صادر و توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و یکی از شعب عالی دستگاه قضایی در شهر قم، تایید شده است.
رامین حسین پناهی در روز اول تیرماه ۱۳۹۶ در شهر سنندج دستگیر شده و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران به سر می برد. اتهام نامبرده هواداری و عضویت در یک حزب کُرد مخالف دولت جمهوری اسلامی عنوان شده است.
ما امضا کنندگان این بیاننامه علاوه بر محکومیت این حکم، صدور چنین مجازاتهایی را از اساس خلاف اصول و موازین و استانداردهای حقوقی و قانونی و حقوق بشری دانسته و ضمن درخواست از مراجع و مجامع بین المللی حقوق بشری برای جلوگیری از اجرای چنین حکم ناعادلانه ای، مصرانه از مراجع قضایی و قانونی حکومت ایران می خواهیم تا حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو نمایند.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷/ ۲ می ۲۰۱۸

سازمانهای امضا کننده:
١- سازمان حقوق بشر أهواز
٢- گروہ حقوق بشر بلوچستان,
٣- کمپین فعالین بلوچ،
٤- مرکز حقوق بشر زاگرس،
٥- جمعیت حقوق بشر کوردستان،
۶- سازمان مردمی کرمانج خراسان،
۷- سازمان حقوق بشر “هه نگاو”،
۸- انجمن پروژه دمکراتیک کوردستان ایران،
۹- ديدبان حقوق بشر أحواز Ahwazi Observatory for Human Rights،
١۰- همپیمانی کورد-سوئیس،
۱۱- سازمان کردوسید – چاک