سه نهاد حقوق بشری طی درخواستی خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل متحد شدند

مرکز حقوق بشر زاگرس، به همراه “جمعیت دفاع از حقوق بشر آزربایجان (ارک)” و “مرکز رسیدگی به نژادپرستی در ایران”، خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران شدند.

هر سه نهاد که دارای وضعیت مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) هستند علاوه بر ابراز تشکر از پزارشگر ویژه امور ایران، از کشورهای عضو  و ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته اند که از تمدید دوباره ماموریت وی حمایت کنند.

آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل است که از طرف این شورا جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده است. گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود که 17 مارس 2022 به سمع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل رساند وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار تاسفبار اعلام کرد. ایشان در گزارش خود به افزایش شمار اعدامها در ایران و اعدام 3 نوجوان هم اشاره کرد و از حکومت ایران خواستار توقف اعدامها و موافقت با سفر او به ایران شد.

 

لینک نامه به انگلیسی :
www.zagros-centre.org/en