فراخوان کمپین “نه به اعدام در ایران” به آکسیون اعتراضی در ژنو- سویس

در دفاع از جان شیرکو معارفی و مصطفی سلیمی و همه زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام در ایران و با شعار “نه به اعدام در ایران”، از روز ٢٥ تا ٣٠ آوریل ٢٠١١ در شهر ژنو و در برابر مقر سازمان ملل اقدام به برگزاری آکسیونی اعتراضی خواهیم کرد. از همه ایرانیان آزادیخواه، سازمانها و گروههای فعال در امر حقوق بشر دعوت می نمائیم تا به ما بپیوندند تا صدای اعتراضمان را رساتر به گوش همگان برسانیم.

محل برگزاری:  Place des Nations
ژنو- سویس

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با این شماره و ایمیلها می توانید در تماس باشید.
کمیته هماهنگ کننده کمپین”نه به اعدام در ایران”
Tel : ٠٠٤١٧٦٢٣٧٥٧١٧‌
Tel : ٠٠٤١٧٦٤٠٤٥٧٤٦
Tel : ٠٠٤١٧٩٦٥٤٥٦٩٠
Campain.nabeedam@gmail.com