مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد

مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست 27 ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) 4 فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه
روز بین المللی زبان مادری 21 فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی 8 مارس
روز بین المللی شادی 20 مارس
روز بین المللی نوروز 21 مارس
روز بين‌المللی رفع تبعيض نژادی 21 مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) 21 مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه عليه نژاد پرستی و تبعيض نژادی شروع از 21 مارس
روز جهانی آب 22 مارس
روز جهانی هواشناسی 23 مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) 24 مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان 24 مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس 25 مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم 2 آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین 4 آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا 7 آوریل
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز بین المللی زمین 22 آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده 23 آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) 25 آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) 26 آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) 28 آوریل
روز بین المللی موسیقی جاز 30 آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی 3 مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند 8 و 9 مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر 11 و 12 مه
روز بين‌المللی خانواده‌ها 15 مه
روز جهانی ارتباطات 17 مه
روز جهانی جامعه ارتباطات 17 مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه 21 مه
روز جهانی تنوع زیستی 22 مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از 25 مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد 29 مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض 4 ژوئن
روز جهانی محيط زيست 5 ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها 8 ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) 12 ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) 14 ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش كوير و خشكسالي 17 ژوئن
روز جهانی پناهندگان 20 ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد 23 ژوئن
روز بین المللی بیوه ها 23 ژوئن
روز دریانوردان 25 ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر 26 ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن
روز بين‌المللی تعاونيها اولين شنبه ژوئيه
روز جهانی جمعيت 11 ژوئيه
روز بین المللی نلسون ماندلا 18 ژوئيه
روز بين‌المللی مردم بومی جهان (تا 2014) 9 اوت
روز بین المللی جوانان 12 اوت
روز جهانی انساندوستی 19 اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده 23 اوت
روز نامیبیا 26 اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای 29 اوت
روز بين‌المللی خیریه 5 سپتامبر
روز بین المللی سواد آموزی 8 سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) 10 سپتامبر
روز سازمان ملل متحد برای همکاری جنوب جنوب 12 سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی 15 سپتامبر
روز بين‌المللی حفظ لايه اوزون 16 سپتامبر
روز بين‌المللی صلح 21 سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی دریانوردی 26 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز جهانی گردشگری 27 سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) 28 سپتامبر
روز جهانی قلب 28 سپتامبر
روز بين‌المللی سالمندان 1 اكتبر
روز بین المللی عدم خشونت 2 اكتبر
روز جهانی آموزگاران 5 اكتبر
روز جهانی اسكان بشر 7 اکتبر (اولين دوشنبه اكتبر)
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر
روز جهانی كاهش مصايب طبيعی دومين چهارشنبه اكتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) 13 اكتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی 15 اكتبر
روز جهانی غذا 16 اكتبر
روز بين‌الملی ريشه كنی فقر 17 اكتبر
روز ملل متحد 24 اكتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اكتبر
 هفته خلع سلاح 24 – 30 اكتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه 6 نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) 10 نوامبر
روز جهانی دیابت 14 نوامبر
روز بین المللی بردباری 16 نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) 17 نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) 17 نوامبر
 روز صنعت گستری آفريقا 20 نوامبر
روز جهانی کودکان 20 نوامبر
روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 25 نوامبر
 روز بين‌المللی همبستگی با مردم فلسطين 29 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری 2 دسامبر
 روز بين‌المللی معلولان 3 دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی 7 دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر
روز بین المللی کوهستان 11 دسامبر
روز بین المللی مهاجران 18 دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب – جنوب 19 دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر 20 دسامبر
روزهای بين‌المللی ديگر در مجموعه نظام سازمان ملل متحد
روز بين‌المللی زنان 8 مارس
روز جهانی هوا شناسی 23 مارس
روز جهانی بهداشت 7 آوريل
روز جهانی مخابرات 17 مه
روز جهانی امتناع از مصرف دخانيات 31 مه
روز بين‌المللی با سوادی 8 سپتامبر
روز جهانی كشتيرانی آخرين هفته سپتامبر
روز جهانی پست 9 اكتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اكتبر
روز جهانی كودك ( اين تاريخ متغير است ) 20 نوامبر
روز جهانی ايدز 1 دسامبر
روز بين‌المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه‌ها و سالهای بين‌المللی
دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آسيا و اقيانوس آرام 1985 – 1996
دهه جهانی توسعه فرهنگی 1988 – 1997
سومين دهه خلع سلاح دهه 1990
دهه بين‌المللی برای كاهش مصائب طبيعي دهه 1990
دهه حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد 1990 – 1999
دهه بين‌المللی ريشه كنی استعمار 1990 – 2000
چهارمين دهه توسعه ملل متحد 1991 – 2000
دومين دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آفريقا 1991 – 2000
دهه ملل متحد بر عليه سوء استفاده از مواد مخدر 1991 – 2000
دومين دهه توسعه صنعتی برای آفريقا 1993 – 2002
دهه معلولان آسيا و اقيانوس آرام 1993 – 2002
سومين دهه نژاد پرستی و تبعيض نژاديی 5 دسامبر
دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر 1994 – 2005
سال بين‌المللی خانواده 1994
سال ملل متحد برای بردباری ( عقيدتی ) 1994
سال جهانی بزرگداشت خاطره قربانيان جنگ جهانی دوم 1995
سال بين‌المللی ريشه كنی فقر 1996
سال بين‌المللی اقيانوس 1998
سال بين‌المللی سالمندان 1999
سال بين‌المللی فرهنگ صلح 2000
سال بين‌المللی شكر گزاری 2000
سال بين‌المللی گفتگوی تمدنها 2001
سال بين‌المللی داوطلبان 2001
سال بين‌المللی بسيج عليه نژادپرستی، تبعيض نژادي، بيگانه پرستی و نابردباري‌هايی كه در اين زمينه است 2001
دهه بين‌المللی برای فرهنگ صلح و عدم خشونت برای كودكان جهان 2001 – 2010
سال بين‌المللی كوهها 2002
سال بين المللی گردشگری زيست محيطی 2002
سال بين‌المللی آب شيرين 2003
سال بين‌المللی یادبود مبارزه با برده داری و لغو آن 2004
سال بين‌المللی برنج 2004
دهه بین المللی برای اقدام : آب برای زندگی 2005-2015
سال بين المللی اعتبارات خرد 2005
سال بین المللی فیزیک 2005
سال بين المللی ورزش وتربیت بدنی 2005
سال بین المللی کویر و کویر زدایی 2006
سال بین المللی سیب زمینی 2008
سال بین المللی تاسیسات بهداشتی 2008
سال بین المللی کره زمین 2008
سال بین المللی زبان ها 2008
سال بین المللی آموختن حقوق بشر
(برای یکسال ، از 10 دسامبر 2008)
2008-2009
سال بین المللی آشتی 2009
سال بین المللی الیاف طبیعی 2009
سال بین المللی نجوم 2009
سال بین المللی تنوع زیستی 2010
سال بین المللی نزدیکی فرهنگ ها 2010
سال بین المللی جوانان : گفتگو و تفاهم متقابل 2010
سال بین المللی جنگل ها 2011
سال بین المللی علم شیمی 2011
سال بین المللی افراد با اصل، نسب و نژاد آفریقایی 2011
سال بین المللی انرژی پایدار برای همه 2012
سال بین المللی همکاری درباره آب 2013