گزارشی از تجمع اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل در ژنو

روز پنجشنبه ١٠فوریه ٢٠١١، در شهر ژنو و با حضور دهها نفر از کردهای مقیم این شهر، دوستان ایرانی و فرانسوی، تجمعی اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل انجام شد. این اجتماع، به دعوت مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر،  دیده بان کردو ساید-چاک، جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو،حزب دمکرات کردستان ایران- کومیته سویس، در محکومیت اعدام فعالین سیاسی و حقوق بشری در ایران و بخصوص در کردستان، برگزار شد.
همزمان با این اجتماع، بیانیه ای که آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان را به همراه لیستی ٢١ نفره از زندانیان کرد- منتظر اجرای حکم اعدام- را در بر می گرفت، در میان رهگزران پخش شد.
بعدا هئیتی شش نفره که شامل نمایندگان مرکز زاگرس، دیده بان حقوق بشر- چاک، جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو، حزب دمکرات کردستان ایران- کومیته سویس، خانه شهروندان ژنو و آقای جمشید انور- فعال حقوق بشر- در مقر کمیساریای سازمان ملل در امر حقوق بشر، با خانم پاسیپو وادندا- چیروا و آلیس مائوسکی، کارمندان سرویس ویژه حقوق بشر، جلسه ای را تشکیل دادند. در این نشست، آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان مورد بحث قرار گرفت و در این زمینه گزارشی که از طرف هئیت آماده شده بود به نمایندگان کومیساریا ارایه شد.
از مسئولان سازمان ملل خواسته شد که جهت توقف اعدامها، بخصوص در مورد ٢١ زندانی کرد، اقدامات جدی و سریع انجام دهند. همچنین، هیئت نمایندگی، ناخوشنودی و شکایت خود را از انعکاس ندادن وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران، طی سالهای گذشته، به نمایندگان سازمان ملل ابراز داشتند.

خانم پاسیپو، با  پر اهمیت خواندن این گزارش و اطلاعات موجود در آن، قول داد که در آینده ای نزدیک ، گزارشگر مخصوص در امر اعدامهای خودسرانه، در مورد وضعیت این افراد تحقیق خواهد کرد. همچنین از حکومت ایران خواهد خواست از تعقیب کردها دست بردارد. شایان ذکر است که هفته گذشته دو متخصص سازمان ملل در مورد اضطراری بودن وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادند.

لازم به ذکر است که گزارش این تجمع در روزنامه کانتنال ژنو پخش شده است.

روز پنجشنبه ١٠ فوریه ٢٠١١