اعتصاب

بیاننامه ١٢ سازمان حقوق بشری در حمایت از اعتصابات اخیر در کردستان ایران!

از روز یکشنبه بیست و ششم فروردین‌ماه ١٣٩٧، بازاریان و اصناف شهرهای بانه و جوانرو در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی، که تنها منبع درآمد و امرار معاش مردم این مناطق را به تعطیلی کشانده است، دست به اعتصاب و بستن معازه و محل کارشان …

Read More »

بیانیه انجمن های حقوق بشری درباره وقایع اهواز!

از روز هشتم فروردین۱۳۹۷ اقشار مختلف مردم اهواز برای اعتراض به نفی واقعیت وجودی عرب ها در برنامه کلاه قرمزی تلویزیون جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند و ضمن محکوم کردن سیاستهای تبعیض آمیز صدا وسیمای جمهوری اسلامی خواهان عذر خواهی مسئولین دولت از ملت عرب بخاطر این توهین آشکار …

Read More »

بیانیه سازمانهای حقوق بشری در حمایت از اعتراضات مدنی خلق عرب در ایران!

بیش از ده روز از اعتراضات مدنی و برحق خلق عرب در منطقه الاحواز ایران می گذرد. اعتراضاتی که نشانه هوشیاری و بیداری مردم این خطه در برابر سیاسیتهای تبعیض آمیز و مغایر با موازین انسانی و حقوق بشری حکومت اسلامی ایران و دستگاههای اداری وابسته به آن می باشد. …

Read More »

حمایت از فراخوان به تظاهرات اول اسفند در سراسر ایران

روز ٢٥ بهمن، برای بار دیگر مردم ایران نشان دادن که خواهان تغیر در ایران هستند. آنها با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور، خواست اصلی خود، یعنی دمکراسی را آشکارا فریاد زدند. حال همین مردم، با اراده ای راسختر، قصد دارند در روز ١ اسفند ١٣٨٩ خواستهای خود را …

Read More »

تجمع در ژنو

روز دوشنبه ١٤ فوریه ٢٠١١ برابر با ٢٥ بهمن ١٣٨٩، تجمعی در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و تظاهرات ضد دیکتاتوری در شهرهای مختلف ایران، از سوی ایرانیان مقیم شهر ژنو در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام شد. مرکز زاگرس نیز در ایفای وظیفه انسانی خود …

Read More »